Головна сторінка E-mail
 
Новини Структура Послуги Державні закупівлі Доступ до публічної інформації Контакти Вакантні посади Медична реформа
 
 
Про головне управління
Сімейна медицина
Заклади охорони здоров'я в області
Головні фахівці області та часи прийому
Нормативні документи
Аналітичні звіти
Доступ до публічної інформації
Вакантні посади
Корисні Інтернет-адреси
Обережно грип
Вакцинопрофілактика
Медична реформа
Про головне управління
ПОЛОЖЕННЯ
про Головне управління охорони здоров’я
Полтавської обласної державної адміністрації

Головне управління охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації (далі - управління) є структурним підрозділом Полтавської обласної державної адміністрації, що утворюється головою Полтавської облдержадміністрації, є підзвітним і підконтрольним голові облдержадміністрації та Міністерству охорони здоров’я України (далі - МОЗ).

Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами МОЗ, розпорядженнями голови облдержадміністрації, а також Положенням про управління.


Основними завданнями управління є:
 1. забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони здоров’я;
 2. прогнозування розвитку мережі закладів охорони здоров’я для нормативного забезпечення населення медико-санітарною допомогою;
 3. здійснення заходів, спрямованих на запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям і на їх ліквідацію;
 4. організація надання медико-санітарної допомоги населенню, роботи органів медико-соціальної експертизи, закладів судово-медичної та судово-психіатричної експертизи;
 5. забезпечення виконання актів законодавства в галузі охорони здоров’я, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на збереження навколишнього природного середовища і санітарно-епідемічного благополуччя населення, а також додержання нормативів професійної діяльності в галузі охорони здоров’я, вимог Державної фармакопеї, стандартів медичного обслуговування, медичних матеріалів і технологій.

Управління відповідно до покладених на нього завдань:
 1. готує пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку території та проектів місцевого бюджету, подає їх на розгляд відповідній держадміністрації та забезпечує їх виконання;
 2. у межах своєї компетенції сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території;
 3. вивчає стан здоров’я населення, контролює здійснення закладами охорони здоров’я всіх форм власності та установами охорони здоров’я місцевих державних адміністрацій вжиття заходів щодо запобігання і зниження захворюваності та втрати працездатності, а також збільшення тривалості життя людей;
 4. в установленому законодавством порядку надає МОЗ необхідну інформацію, документи та матеріали;
 5. здійснює на основі галузевих медичних стандартів контроль за якістю та обсягом медико-санітарної допомоги, що надається закладами охорони здоров'я всіх форм власності;
 6. організовує роботу з охорони здоров'я, материнства і дитинства, відбір дітей та підлітків на санаторно-курортне лікування, контролює стан здоров'я дітей у дошкільних та інших навчальних закладах незалежно від форми власності, виробництво і якість продуктів дитячого харчування в закладах охорони здоров'я;
 7. організовує проведення систематичного медичного обстеження (диспансеризації) осіб, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, евакуйовані та відселені із зон відчуження і радіаційно забруднених територій;
 8. готує пропозиції, спрямовані на проведення реформи в галузі охорони здоров'я, і подає їх на розгляд голові облдержадміністрації;
 9. визначає потребу у медичній техніці, медикаментах, будівельних матеріалах, інвентарі, паливі, засобах автотранспорту;
 10. подає пропозиції та погоджує проекти планів приватизації закладів охорони здоров’я;
 11. здійснює організаційне і методичне керівництво роботою закладів охорони здоров’я з питань надання лікувально-профілактичної допомоги та контролює забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення на території області;
 12. здійснює фінансування закладів охорони здоров’я, які утримуються за рахунок коштів обласного бюджету, контролює ефективне використання ними фінансових, матеріальних та трудових ресурсів;
 13. сприяє розвитку медичної науки і техніки, реалізації регіональних науково-технічних програм, впроваджує в практику наукові досягнення та передовий досвід у галузі охорони здоров’я;
 14. забезпечує здійснення контролю за підтриманням належного санітарного та епідемічного стану, організовує пропаганду наукових медичних і гігієнічних знань серед населення;
 15. вживає заходів до збереження та оптимізації мережі закладів охорони здоров’я, розробляє прогнози її розвитку, враховує їх під час розроблення проектів програм соціально-економічного розвитку відповідних територій;
 16. проводить в установленому порядку державну акредитацію закладів охорони здоров’я;
 17. разом з відповідними органами бере участь у вирішенні питань про визнання місцевості курортом, установлення меж округів і зон санітарної охорони курортів і визначення їх режиму;
 18. сприяє реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров’я шляхом проведення відповідної громадської експертизи, налагодження діяльності громадських консультативних або наглядових рад, громадських організацій працівників охорони здоров'я та інших об'єднань громадян;
 19. організовує правове виховання працівників галузі, роз'яснення законодавства про охорону здоров’я;
 20. здійснює контроль за діяльністю медичних та фармацевтичних вищих навчальних закладів I - II рівня акредитації, що належать до сфери його управління;
 21. визначає потребу у фахівцях різних спеціальностей для галузі охорони здоров’я, формує замовлення та проводить в установленому порядку підготовку, перепідготовку та атестацію працівників галузі охорони здоров'я;
 22. організовує роботу з питань охорони праці, безпеки руху засобів автотранспорту і протипожежного захисту закладів охорони здоров’я;
 23. організовує і здійснює медико-санітарне забезпечення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
 24. забезпечує у визначений законом термін розгляд звернень громадян та їх об’єднань, здійснює контроль за цією роботою в закладах охорони здоров’я;
 25. проводить роботу, пов’язану з розробленням та здійсненням заходів щодо медичного обслуговування біженців, а також депортованих осіб, які добровільно повертаються в регіони їх колишнього проживання;
 26. сприяє санаторно-курортному лікуванню інвалідів, ветеранів війни та праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 27. бере участь у виконанні загальнодержавних, регіональних, інших програм щодо запобігання і зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення;
 28. сприяє розвитку міжнародного співробітництва в галузі охорони здоров’я;
 29. здійснює систематичний контроль за додержанням актів законодавства з питань охорони здоров’я та санітарних правил керівниками закладів охорони здоров'я незалежно від форми власності;
 30. виконує інші функції, пов’язані з реалізацією покладених на облдержадміністрацію завдань у галузі охорони здоров’я.

Останні новини
18.01.2012

МОЗ України розробляє алгоритм проведення роз'яснювальної роботи серед населення під час структурних змін в галузі і планує залучити до цієї роботи міжнародних експертів


17.01.2012

Відкрито пологове відділення центральної районної лікарні на 20 ліжок


06.01.2012

ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ КОЛЕГИ


Всі новини  |  Новини поштою


 
Новини Структура Послуги Державні закупівлі Доступ до публічної інформації Контакти Вакантні посади Медична реформа
Україна, м. Полтава, вул. Комсомольська, 44
тел: (8-05322) 7-33-66
Написати листа
Copyright by Управління охороною здоровя Полтавської обласної державної адміністрації
Всі права захищено.